Lær å synge

Dette er en nettressurs for nybegynnerelever i alderen 9-11 år, en gullalder for læring. Den skal fremme sangglede, fremelske rytmeglede og barnas artistiske evner. Lære uanstrengt stemmebruk, lære et relevant repertoar, øve opp gehør, og grunnleggende musikkteori.

Tjenestetilbyder:
Almater Forlag AS
Mer informasjon:
https://synge.almater.no/til-laereren/
TjenesteID:
2163762