ArtsApp Nøkkelbygger

ArtsApp er en interaktiv identifikasjonsnøkkel som har som mål å gjøre det enklere å identifisere arter. Artsidentifisering ved hjelp av tradisjonelle nøkler kan være en tidkrevende og noen ganger frustrerende oppgave. Vi ønsker at ArtsApp skal være et hjelpemiddel som kan gjøre identifisering av arter til en enklere og mer interaktiv oppgave. ArtsApp skiller seg fra tradisjonelle nøkler ved at den ikke er en dikotom nøkkel. Den lar deg velge kjennetegn i den rekkefølgen du selv ønsker, samtidig som du får viktig informasjon om de forskjellige artenes kjennetegn. I appen finner du også utbredelseskart for artene, samt informasjon om antall observasjoner som er registrert i nærheten.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Bergen
TjenesteID:
2169548