Office 365 Feidepålogging for HVL

Tjenesten tilbyr Feidepålogging mot Office 365 for brukere ved HVL

Tjenestetilbyder:
Høgskulen på Vestlandet
Mer informasjon:
https://www.hvl.no/student/it-hjelp/programvare/
TjenesteID:
2140794

Helt eller delvis gratis