Veileder for kvalitet i læremidler (VFKL)

Veileder for kvalitet i læremidler er en tjeneste for lærere, skoleledere og skoleeiere som skal vurdere og velge læremiddel.  Tjenesten er utformet for bruk i kvalitative vurderinger og drøftinger. Tjenesten kan ikke gi et fasitsvar på hva det beste læremiddelet er, men skal øke bevisstheten om relasjonen mellom lærer, elev, læremiddel og fag.

Tjenestetilbyder:
Utdanningsdirektoratet
Mer informasjon:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/laremidler/kvalitetskriterier-for-laremidler/
TjenesteID:
2170372

Helt eller delvis gratis