Grunnleggende begrepstest

Grunnleggende begrepstest måler elevens kunnskap om 33 viktige begreper innen 11 kategorier: farge, form, stilling, plass, retning, hele/del av hele, antall, helt lik/delvis lik, størrelse, mønster og symbol. Dette er derfor kartleggingsverktøyet for begreper viktige i all læring, ikke minst i begynneropplæringen. Dette er begreper som også er avgjørende for utvikling av læringsstrategier og algoritmisk tenkning.

Tjenestetilbyder:
Conexus AS
Mer informasjon:
https://www.conexus.net/produktinnhold/grunnleggende-begrepstest/
TjenesteID:
2181468