Osloprøver

Plattform for å gjennomføre Osloprøver.

Tjenestetilbyder:
Inspera AS
Mer informasjon:
https://osloprover.no/
Bestillingsinformasjon:
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/utdanningsetaten/
TjenesteID:
2082765

Helt eller delvis gratis