VitenTv

VitenTv er en landsdekkende strømmeløsning for kunnskaps- og forskningsformidling. Tjenesten skal være en innovativ og digital delingsarena med verifisert vitenskapelig innhold produsert av UH-sektoren.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Bergen
Mer informasjon:
https://www.vitentv.no/about
TjenesteID:
2196561

Helt eller delvis gratis