Kikora

Kikora er et ledende, heldigitalt læremiddel i matematikk, for elever i grunnskole og videregående. Vi har vært en leverandør av læring til skole-Norge i 15 år, og i dag brukes Kikora av halve skole-Norge! I Kikora er vi opptatt av å bruke teknologi til å fremheve god pedagogikk. Vi ønsker å være mer enn strøm på skjerm. Vår unike mattemotor gir elevene tilbakemeldinger på alle utregningssteg - ikke bare sluttsvaret. Læreren får full oversikt over elevenes arbeid i sine rapporter; alle utregninger, tid brukt, og hvilken tilbakemelding eleven har fått fra mattemotoren. Dette er vi unike på i Norge! I tillegg har Kikora en visuell tilnærming, inspirert av nyere forskning på området, men også Singapore-tilnærmingen. Digitale konkreter gir elever en bedre forståelse av matematikk. Tilgang krever egen avtale med leverandør.

Tjenestetilbyder:
Kikora AS
Mer informasjon:
http://www.kikora.no/
TjenesteID:
115660

Helt eller delvis gratis