TIHLDE

TIHLDE er linjeforeningen for dataingeniør, digital infrastruktur og cybersikkerhet, digital forretningsutvikling, digital samhandling og informasjonsbehandling ved NTNU.

Tjenestetilbyder:
Trondheim IngeniørHøgskoles Linjeforening for Dannede Edbere
Mer informasjon:
https://tihlde.org/wiki/
TjenesteID:
2161692

Helt eller delvis gratis