UEVO-studien, Ungdomsundersøkelsen om Erfaringer med Vold og Overgrep

UEVO-studien er et nettbasert spørreskjema som skal gjennomføres på skole-pc i skoletiden. Målgruppen er ungdomsskoleelever over hele Norge. Hensikten med undersøkelsen er å finne ut hvor mange barn og unge i Norge som har eller har hatt erfaringer med vold, og overgrep og omsorgssvikt.

Tjenestetilbyder:
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Mer informasjon:
https://www.nkvts.no/prosjekt/omfangsundersokelse-om-vold-og-overgrep-mot-barn-og-ungdom-i-norge/
TjenesteID:
2159621

Helt eller delvis gratis