Skifteplan

Skifteplan er et web basert system for utarbeidelse av gjødselplaner, plantevernjournal, miljøplaner samt pliktige og andre registreringer til KSL-dokumentasjon. Beregner gjødsling og skriver ut de nødvendige rapporter for en godkjent gjødslingsplan. Har lokalt tilpassede veksttabeller. Beregner husdyrgjødsel og kalk. Programmet viser kart for hele landet og henter kartdata fra mange tilgjengelige kilder. Det er enkelt å få fram et utall av ulike temakart og konturkart. Ved registrering av gårds / bruks nr. Kan en opprette skifter automatisk. Enkelt å dele og slå sammen skifter i kartet med automatisk arealberegning. Beregner dekningsbidrag for skifter og vekster. Enkelt å registrere data i Miljø og KSL sammenheng. Holder orden på vanninger, nedbør og fordampning. Er utarbeidet i nært samarbeid med Norsk landbruksrådgiving.

Tjenestetilbyder:
Agromatic AS
Mer informasjon:
https://www.skifteplan.no
TjenesteID:
2176326

Helt eller delvis gratis