Smartskole.no

Smartskole.no er laget for å være en ressurs for brukere av SMART Board og/eller bruker Lumio by SMART. På Smartskole kan brukeren bli kjent med mulighetene som kommer med SMART og hvordan de kan bruke teknologien for å fremme aktiv elevdeltakelse i undervisningen.

Tjenestetilbyder:
Interactive Norway AS
Mer informasjon:
http://www.smartskole.no/
TjenesteID:
1775438

Helt eller delvis gratis