Korpussøkesystemet Glossa og Tekstlaboratoriets andre tjenester

Glossa er et system for søk i enspråklige eller flerspråklige tekst- eller talespråkskorpus via et grafisk, brukervennlig grensesnitt. For talespråkskorpus kan søkeresultatene være koblet til lyd- og videoklipp, kart som viser den geografiske spredningen av talerne og funksjonalitet for lydanalyse.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
https://www.tekstlab.uio.no/glossa2
TjenesteID:
2016830

Helt eller delvis gratis