Miljøappen

En applikasjon hvor elever kan loggføre type transport til skolen og få miljøpoeng.

Tjenestetilbyder:
Fredrikstad kommune
Mer informasjon:
https://miljoapp.no
TjenesteID:
2167914