Enki

Enki er et engasjerende og sosialt læringsspill for trinn 4-7. Enki inneholder tusenvis av oppgaver basert på kompetansemål innen matematikk, engelsk og naturfag. I tillegg til læringsspillet får læreren tilgang til et kraftig verktøy. Med dette verktøyet kan lærer følge med på all aktivitet i spillet, og vurdere fremgangen til enkeltelever eller for hele klassen.

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/107163314?color=f20a0a&title=0&byline=0&portrait=0" width="100%" height="100%" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>
Tjenestetilbyder:
Asio AS
Mer informasjon:
https://www.enkifag.no/skole
TjenesteID:
2077991

Helt eller delvis gratis