Enki

Enki er et engasjerende og sosialt læringsspill for trinn 4-7. Enki inneholder tusenvis av oppgaver basert på kompetansemål innen matematikk, engelsk og naturfag. I tillegg til læringsspillet får læreren tilgang til et kraftig verktøy. Med dette verktøyet kan lærer følge med på all aktivitet i spillet, og vurdere fremgangen til enkeltelever eller for hele klassen.

Tjenestetilbyder:
Asio AS
Mer informasjon:
https://www.enkifag.no/skole
Bestillingsinformasjon:
https://www.enkifag.no/kontakt
TjenesteID:
2077991

Helt eller delvis gratis