UiO Request Tracker (RT)

RT brukes ved UiO til behandling av interne og eksterne henvendelser. Henvendelser kommer til RT via e-post, men man kan også registrere saker direkte i systemet ved mottak av telefonhenvendelser, personlig oppmøte og lignende. Inkluderer undertjenesten RTStat, som gir ut statistiske data fra UiO RT.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
https://www.uio.no/tjenester/it/adm-app/rt/
TjenesteID:
2188577