figshare

Tjenestetilbyder:
figshare LLP
Mer informasjon:
https://figshare.com/about
Bestillingsinformasjon:
https://figshare.com/services/institutions
TjenesteID:
2118684
Lisens:
Gratis