Relemo

Relemo er et nettbasert program for lesetrening, som bidrar til økt lesehastighet, nøyaktighet og leseforståelse. Programmet bygger på metoden repetert lesing, som gjennom nasjonal og internasjonal forskning har dokumentert god effekt.

Tjenestetilbyder:
Conexus AS
Mer informasjon:
https://www.conexus.net/produktinnhold/relemo/
TjenesteID:
2180411