Filesender@UiO

System for sikker utveksling av store filer (datasett).

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
http://filesender.org/
TjenesteID:
73386