Emweb

Emweb er et verktøy utviklet for utdanningsinstitusjoner innen universitets- og høgskolesektoren. Emweb gir deg full kontroll og oversikt over utvikling av emnebeskrivelser, studieplanlegging, emneplanlegging og tilgjengelige ressurser.

Tjenestetilbyder:
Ginntech AS
Mer informasjon:
https://www.emweb.no/
TjenesteID:
1979975