InAcademia

InAcademia validerer den akademiske tilknytningen som er tildelt brukere av hjemmeinstitusjoner. Denne dataen leveres i pseudonymisert form til registrerte tjenester som ber om det.

Tjenestetilbyder:
GEANT Association
Mer informasjon:
https://inacademia.org/inacademia-for-institutions/
TjenesteID:
2173263

Helt eller delvis gratis