Vitnemålsportalen

Vitnemålsportalen er en tjeneste der norsk borgere får tilgang til resultater fra norsk utdanning, og kan dele disse resultatene med bedrifter, offentlige etater eller andre.

Tjenestetilbyder:
CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier
Mer informasjon:
https://vitnemalsportalen.no/
TjenesteID:
2055281
Lisens:
Gratis