Vitnemålsportalen

Vitnemålsportalen er en tjeneste der norsk borgere får tilgang til resultater fra norsk utdanning, og kan dele disse resultatene med bedrifter, offentlige etater eller andre.

Tjenestetilbyder:
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Mer informasjon:
https://vitnemalsportalen.no/
TjenesteID:
2055281

Helt eller delvis gratis