Kart i skolen

Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finner du temakart fra mange offentlige etater, forskningsmiljøer og data spesielt tilrettelagt for skolen. Det er også utviklet undervisningsopplegg som bruker dagsaktuelle data. Deler av nettstedet benytter FEIDE-innlogging. Du kan benytte FEIDE på Kartquiz-modulen. En annen del av nettstedet som benytter FEIDE er Barnetråkk. Dette er et undervisningsopplegg der elevene registrerer sine skoleveier og steder de benytter i samarbeid med planlegger i kommunen.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Bergen
Mer informasjon:
https://www.kartiskolen.no/
TjenesteID:
1763552