Om Feide

Feide er den nasjonale løsningen for sikker innlogging og datadeling i utdanning og forskning.

Med Feide får elever, studenter, forskere og undervisere trygg og riktig tilgang til en rekke ulike digitale tjenester med ett brukernavn og passord. Feide tilbyr også sterk autentisering der sikrere innlogging er nødvendig.

Feide muliggjør sikker og enkel deling av data for deg som er administrator, samtidig som personvernet til brukerne ivaretas. Tjenesten sørger for å gi god oversikt og kontroll over dataflyten, og den muliggjør datadrevet innovasjon.

Hva skjer fremover?

Feides kortsiktige veikart viser det vi planlegger å levere de neste tolv månedene. Veikartet oppdateres fortløpende etter som virkeligheten og prioriteringer endrer seg.

Se hva som er planlagt i veikartet.

Feide leveres av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (sikt.no). Vi samarbeider med Utdanningsdirektoratet (udir.no) om forvaltningen av tjenesten.