Fagpersonweb

Gir tilgang til FagpersonWeb, en applikasjon som lar fagpersoner utføre en del nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver

Tjenestetilbyder:
CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier
Mer informasjon:
http://www.fs.usit.uio.no/applikasjoner/fagpersonweb/fagpersonweb.html
TjenesteID:
98132
Lisens:
Gratis