Portal for registreringsadministrering

Portal for behandling av ulike registreringstjenester ved Institutt for produktutvikling og materialer (IPM).

Tjenestetilbyder:
NTNU
Mer informasjon:
https://regadm.ivt.ntnu.no/
TjenesteID:
1695134