NorStore Filesender

Denne tjenesten er en del av nasjonale tjenesten "NorStore Forskningsdataarkiv". Den tilbyr en effektiv håndtering av datasett opplastingen og nedlastingen til og fra NorstoreArkivet.

Tjenestetilbyder:
Uninett AS
Mer informasjon:
http://www.norstore.no/services
TjenesteID:
2061829

Helt eller delvis gratis