Dybuster

Dybuster leverer de prisvinnende spillene Orthograph og Calcularis. I rettskrivingsspillet Orthograph bygger elevene bro mellom ord og uttale i rekordfart. I mattespillet Calcularis trener elevene med 48 spill spesielt utviklet for å sikre elevenes grunnleggende ferdigheter i matematikk (1. til 4. klasse). Både Orthograph og Calcularis er utviklet ved det verdensledende ETH Zürich, og satt på prøve i flere fagfellevurderte studier.

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/268809397?color=f20a0a&title=0&byline=0&portrait=0" width="100%" height="100%" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>
Tjenestetilbyder:
Dybuster (AG)
Mer informasjon:
https://constructor.tech/solutions/schools
TjenesteID:
2161543