Dybuster

Dybuster leverer det prisvinnende mattespillet Calcularis. Calcularis inneholder 48 spill spesielt utviklet for å sikre elevenes grunnleggende ferdigheter i matematikk (1. til 4. klasse). Med Calcularis trener elevene på tallforståelse, pluss, minus, ganging og deling, med tallområder opp til 1000. Spesielt tilpasset barn med dyskalkuli (lærevansker knyttet til tall).

Tjenestetilbyder:
Dybuster (AG)
Mer informasjon:
https://dybuster.com/en/
TjenesteID:
2161543