Arbeidslivsportalen

En samhandlingsplattform mellom utdanning og arbeidslivet.

Tjenestetilbyder:
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Mer informasjon:
https://arbeidslivsportalen.unit.no
TjenesteID:
2169169