FAUpedia.no

FAUpedia er et verktøy laget av og for foreldre med barn i skolen. FAUpedia er en plattform for utveksling av informasjon og erfaringer, slik at nye klassekontakter kan bygge videre på gode ideer.

Tjenestetilbyder:
Pinaas-gruppen AS
Mer informasjon:
http://faupedia.no
TjenesteID:
2168629