TOPdesk UiO

For pålogging til UiOs EMS-system TOPdesk.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/adm-forbedring-digitalisering/it-drift/
TjenesteID:
2160935
Lisens:
Gratis