FileSender

System for sikker utveksling av store filer(datasett)

Tjenestetilbyder:
Uninett AS
Mer informasjon:
https://www.unit.no/tjenester/filoverforing-filesender
TjenesteID:
70316
Lisens:
Gratis