NTNU Bridge

NTNU Bridge er NTNUs offisielle koblingsportal mellom NTNU-studentene og arbeidslivet, for samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobb.

Tjenestetilbyder:
NTNU
Mer informasjon:
https://www.ntnu.no/bridge
TjenesteID:
2160873

Helt eller delvis gratis