Lexplore

Lexplore støtter skoler og kommuner i det systematiske arbeidet med lesing, for å utvikle hver enkelt elev sine leseferdigheter. Forskningsbasert, objektiv og rask kartlegging ved hjelp av AI og eyetracking gir valide resultater som så lastes inn i en portal som gir deg innsikt i lesingen på ulike nivåer som kommune, skole, klasse og for enkeltelever. Lærerne får støtte i arbeidet med å utvikle elevenes leseferdigheter gjennom innsikt fra kartleggingen, til oversikt over alt elevene leser i fysiske og digitale bøker, samt innholdsrike lærerveiledninger som støtter det kollegiale og tverrfaglige arbeidet med lesing. Elevene kan logge lesingen i fysiske bøker, eller velge mellom 1600 digitale bøker i e-biblioteket. Quiz, lesevenner og lesepoeng motiverer elevene til å lese mye og ofte, og mange av bøkene har også lydstøtte. Svar på quiz, del med lesevenner, samle lesepoeng, les med og uten lyd, ta opp og hør din egen lesestemme, automatisk leselogg.

<iframe src="//www.youtube.com/embed/ZKD6iEJKNFY?width=100%&amp;height=360px&amp;theme=dark&amp;autoplay=0&amp;vq=large&amp;rel=0&amp;showinfo=1&amp;modestbranding=0&amp;iv_load_policy=1&amp;autohide=2&amp;start=0&amp;wmode=opaque" allowfullscreen="" width="100%" height="360px" frameborder="0"></iframe>
Tjenestetilbyder:
Lexplore AS
Mer informasjon:
https://lexplore.com/no-no/
TjenesteID:
2125393