GraphoGame AI Risk

Tjeneste som kjører en leserisikoprediksjonsalgoritme når vertsorganisasjonen ber om det. Tjenesten er ikke pålagt å kjøre kontinuerlig og kan bli deaktivert av vertsorganisasjonen når algoritmen har produsert resultatene eller ikke er i bruk. Tjenesten er designet for å kjøre i bakgrunnen uten brukerinteraksjon for grupper av studenter basert på et kriterium gitt av vertsorganisasjonen. Resultatene av algoritmen leveres gjennom en nettplattform for lærere og ansatte i vertsorganisasjonen. Ingen elever vil få tilgang til resultatet.

Tjenestetilbyder:
GraphoGame
Mer informasjon:
https://www.uis.no/nb/gameplay
TjenesteID:
2196782