Kaptein Morf

Kaptein Morf støtter dialoger i klasserommet. Ressurser til inspirasjon og utvikling av læringssamtaler.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
https://kapteinmorf.uio.no/
TjenesteID:
2161690

Helt eller delvis gratis