Leselos

Web-basert observasjonsverktøy som støtter elevenes leseutvikling. Verktøyet følger elevene i alle trinn og i alle fag. Tilgang til den digitale versjonen av Leselos kan bestilles via Lesesenterets nettsted - www.lesesenteret.no. Den digitale versjonen er en betalingstjeneste der man kan benytte FEIDE-pålogging.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Stavanger
Mer informasjon:
http://leselos.no/
TjenesteID:
123809