flowviewer

Web-grensesnitt for visning av netflow/ipfix-data fra SILK. Kun tilgjengelig for UNINETT-ansatte.

Tjenestetilbyder:
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Mer informasjon:
https://kind.cs.uninett.no/tjeneste/edit_tjeneste.html?id=2157810
TjenesteID:
2158934

Helt eller delvis gratis