Disko fra Cappelen Damm

Disko er en tjeneste til videregående skole som gir en helt ny opplevelse av fagstoffet. Fagene i Disko er levende og visuelt presentert, samtidig er det god struktur, oversiktlig og lett å finne fram.

Tjenestetilbyder:
Cappelen Damm AS
Mer informasjon:
https://disko.cdu.no/
TjenesteID:
2196760