Zoom for EGMS

Zoom tilgang via feide

Tjenestetilbyder:
Høyskolen Kristiania
Mer informasjon:
https://kristiania.zoom.us/
TjenesteID:
2161066

Helt eller delvis gratis