Aschehoug univers

Aschehoug univers (aunivers.no) er Aschehougs digitale læringsunivers for grunnskole og videregående skole, samt voksenopplæringen. Lisenser kan kjøpes i vår nettbutikk (skole.aschehoug.no) eller ved å ta kontakt på kontakt@aunivers.no eller 22 40 04 55.

Tjenestetilbyder:
H Aschehoug & Co W Nygaard AS
Mer informasjon:
https://skole.aschehoug.no/kundeservice
TjenesteID:
1723883