GAUS - Søketjeneste for godkjenning av utenlandske studier

Tjeneste som gir innsyn i andre institusjoners behandling av godkjenningssaker for studier tatt i utlandet

Tjenestetilbyder:
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Mer informasjon:
http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/gaus/
TjenesteID:
1899764