DFØ Portal

Her får du tilgang til din personlige selvbetjeningsportal i SAP HR, både som ansatt (ESS) og leder (MSS).

Tjenestetilbyder:
Senter for statlig økonomistyring
Mer informasjon:
https://www.uninett.no/l%C3%B8nns-og-personalsystem
TjenesteID:
100697
Lisens:
Gratis