DFØ lønn og regnskap

Her får du tilgang til DFØs systemer for lønn og regnskap, inkludert selvbetjeningsportalen.

Tjenestetilbyder:
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
TjenesteID:
100697