Loops

Loops brukes i både skoler og bedrifter. I Loops kan du forvandle det pedagogiske innholdet ditt til en digital opplevelse av høy kvalitet. Tankekartstrukturen gir muligheten til å lage den pedagogiske prosessen, med innholdet du trenger, som er best for konteksten du er i. Loopen du bygger selv vil være en blanding av dine egne tekster, videoer og oppgaver sammen med innhold du velger å koble til loopen, alt sortert i de 10 aktivitetene i Loops hvor du kan kommunisere på forskjellige måter med elevene dine. Studentene vil få god oversikt over området de jobber med, takk til tankekartstrukturen, men også en vei å følge. Læringsopplevelsen vil være allsidig ettersom studentene kan se på videoer, lese tekster og lære av nettsteder og spørrekonkurranser. Enten sammen eller alene i loopen. I Loops kommuniserer studentene alltid slik de foretrekker. De kan svare på et spørsmål ved å skrive en tekst selvfølgelig, men også enkelt spille inn en film eller en lydfil direkte i systemet, legge ut et bilde, legge til en lenke eller legge ved et dokument. Som lærer kan du se alle elevenes svar i et lærerpanel der du kan gi tilbakemelding, krysse av for en oppgave og kommunisere gjennom hele læringsprosessen. Loops fungerer utmerket som et verktøy i klasserommet, men også for fjernundervisning. For å instruere eksterne studenter kan du dele skjermen i et online møte, men også samhandle med studenter i produktet mellom anledninger når du møtes.

Tjenestetilbyder:
SKOOLER AS
Mer informasjon:
https://loopseducation.com/
TjenesteID:
2181929