Logos

Logos er et verktøy til kartlegging av lesevansker og utredning av dysleksi.

Tjenestetilbyder:
Logometrica AS
Mer informasjon:
https://logometrica.no/
Bestillingsinformasjon:
http://logometrica.systorvest.com/AddLicence.aspx
TjenesteID:
2161525