Visma FLYT Skole

Visma FLYT Skole er en skytjeneste for administrasjon av den norske grunnskolen. Løsningen bidrar til forenkling og effektivisering av skolehverdagen for administrasjon og skoleledelse samt lærere, elever og foresatte.

Tjenestetilbyder:
Visma Unique AS
Mer informasjon:
http://www.visma.no/programvare/for-offentlig-sektor/Visma-FLYT-Skole-Site/Oversikt/
TjenesteID:
1835153