Nettskolen Trygg Trafikk

Nettskolen.tryggtrafikk.no er en portal for nettkurs levert fra Trygg Trafikk. Portalens første kurs er "Valgfaget trafikk" for ungdomsskolen. Valgfaget trafikk er på 57 klokketimer, og læreplanen i valgfaget trafikk er delt inn i to hovedmål: Mennesket i trafikken og Risiko og sikkerhet.

Tjenestetilbyder:
Trygg Trafikk
Mer informasjon:
https://www.tryggtrafikk.no/skole/undervisningsmateriell/8-10-trinn/valgfaget-trafikk/informasjon-om-valgfaget-trafikk/
Bestillingsinformasjon:
https://www.tryggtrafikk.no/skole/undervisningsmateriell/8-10-trinn/valgfaget-trafikk/informasjon-om-valgfaget-trafikk/
TjenesteID:
2161481

Helt eller delvis gratis