Solum Integrasjon Studix

Solum Integrasjon Studix (SIS) leverer digitale læremidler for norske elever på 8 – 10. klassetrinn, Vg1 og Vg2-nivå. Tilgjengelige kurs: – Naturfag (8. – 10. trinn); – Informasjonsteknologi (Vg1 og Vg2); – Programmering og modellering (jfr. Læreplanen); – Matematikk (jfr. Læreplanen).

Tjenestetilbyder:
Solumbokvennen AS
Mer informasjon:
https://www.solumbokvennen.no/pages/vg1-informasjonsteknologi-og-medieproduksjon-ikm01-01
TjenesteID:
2169230