Vigilo OAS

Vigilo leverer tidsbesparende løsninger for barnehager, SFO og skoler over hele landet. Sammen med kommunikasjonsløsning mellom hjem og enhet, dekker Vigilo alle administrative behov på kommunens forvaltningsnivå, i skolen og i barnehagen.

Tjenestetilbyder:
Vigilo AS
Mer informasjon:
https://vigilo.no
TjenesteID:
2168340