PAGAweb

HR-portal for de ansatte ved universitetene. Autentisering via Portwise Access Suite.

Tjenestetilbyder:
Bluegarden AS
Mer informasjon:
http://www.bluegarden.no/
TjenesteID:
1781580
Lisens:
Gratis